โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในงานมีการถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัย และไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกให้แก่คณะนักท่องเที่ยวจีน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยอง ร่วมกันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ อันดีงามของไทยให้คงอยู่ ณ ถนนยมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *