โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
407970_newวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมฝ่ายฆราวาส โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน – วัด – โรงเรียน นำวิถีไทย วิถีธรรม ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการสร้างเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายฆราวาส มอบนโยบาย “ชุมชนคุณธรรมพลังบวร ภายใต้ประชารัฐ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นำชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
407981_new
407983_new
อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *