โครงการ คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง จังหวัดระยอง “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. จังหวัดระยองจัดโครงการ คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง จังหวัดระยอง “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานมากมายอาทิ นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) นายคัมภีร์ ศรีสุนทรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายศราวุฒิ สุวรรณทัพผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง (เป็นผู้กล่าวรายงาน) หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณธรรมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและการดำรงชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยและอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” และ การอภิปรายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทเพื่อน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ” โดย นายอดิศักดิ์ ตันยากุล อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายสายเมือง วิรยศิริ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรช่วงอภิปราย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างตั้งใจฟัง และจะนำแนวทางตามรอยพระยุคลบาทที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไป

 

17359200_1764633747184845_9175109861197642239_o

17504446_1764633020518251_3666109374703926647_o

17493036_1764632783851608_3467819346529903264_o

17814244_1764634033851483_8717490884996481205_o

 

ธีรศิษฏ์ ภาพ/ข่าว

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *