โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557

ข่าว4เทศบาลนครระยองขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว  รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2557
เทศบาลนครระยอง  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดในสุนัขและแมว ระหว่างเวลา  17.00 – 19.30 น.  ในวันและสถานที่ดังต่อไปนี้
วันที่ 3 มี.ค.  ณ  บริเวณหน้าศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง ต.ปากน้ำ
วันที่  4  มี.ค.  ณ บริเวณสถานกีฬา  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ
วันที่  5  มี.ค.  ณ  บริเวณที่ทำการชุมชนก้นปึก – ปากคลอง
วันที่ 7  มี.ค.  ณ  บริเวณสนามฟุตบอล  ชุมชนข้างอำเภอ – ทางไผ่  ถ.ทางไผ่ 2
วันที่ 10  มี.ค.  ณ  บริเวณสนามฟุตบอล  ถนนทองดี
วันที่  11  มี.ค.  ณ  บริเวณหน้าลานน้ำพุ  เทศบันเทิง
วันที่  12  มี.ค.  ณ  บริเวณวัดเนินพระ
วันที่  13  มี.ค.  ณ  บริเวณวัดโขดทิมธาราม  หน้าทางเข้าหลวงพ่อขาว
วันที่  14  มี.ค.  ณ  บริเวณหลังโรงไฟฟ้าย่อ  ชุมชนชายกระป๋อม
วันที่  17  มี.ค.  ณ  บริเวณวัดเกาะกลอย
สำหรับการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวนั้น   กำหนดให้บริการวันที่  6  มี.ค. 2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *