โรงเรียนบ้านค่าย เปิดงานวันอาชีพแฟร์ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่อาคารเกษตร โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย เป็นประธานเปิดงานวันอาชีพแฟร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย และสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา

มีนางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย นางอนงค์ คุ้มรักษ์ เกษตรอำเภอบ้านค่าย และนายธีระ กิจเจริญ เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติ

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เช่น งานปัญญาภิวัฒน์ บูธสาธิตการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร-สาธิตการกำจัดแมลงศัตรูพืช การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารของนักเรียน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของครูและนักเรียน เป็นต้น


ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวว่า งานวันอาชีพแฟร์ ประจำปี 2562 ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติในการทำงาน การจัดการ การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันให้เกิดประโยชน์กับตนเอง…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *