โรงเรียนวัดหนองพะวา แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562

โรงเรียนวัดหนองพะวา แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 มุ่งเน้นได้ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ห่างไกลจากยาเสพติด


เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายจารุณรงค์ วงศ์สุวรรณ นายก อบต.บางบุตร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี(ภายใน) ประจำปี 2562 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา ครู- กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติฯ ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรด เพื่อเป็นการสร้างสีสันการแข่งขันกีฬาสีดังกล่าวด้วย โดยมีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กีฬาสำหรับเด็กชั้นอนุบาล และกรีฑา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สนใจออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันนะดับสูงขึ้นต่อไปตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้วิชาพลศึกษามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปอีกด้วย…..

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *