โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เมื่อเร็วๆนี้ คุณอัษณา จันเทพา (ซ้าย)  ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึแด่ ม.ล.พัชรภากร  เทวกุล (ขวา) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล” ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว ชั้น 3 โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง

For more information please contact:
Rommanee Waiyasatja (รมณีย์ ไวยสัจจา)

PR Officer, Cape & Kantary Hotels
Tel: 02 253 3791-7 Ext. 215
E-mail: pr-officer1@capekantaryhotels.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *