โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้านพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ระยอง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้านพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ระยอง

ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกับ จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน และกลุ่มผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน ประจำปี 2562 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ณ พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ จ.ระยอง โดยกิจกรรมในปีนี้ จัดให้มีการแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ชมวิถีชีวิต ตีไก่ กัดปลา หมากรุก ลองลิ้มชิมรส อาหารพื้นบ้านป่าชายเลน

 

วันที่ 2 เมษายน ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข) รองนายกเทศมนตรีนครระยอง (นายธนิต อังควินิจวงศ์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม) และประธานกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน (นางสาวกนกกร จำปาทอง) ร่วมแถลงเชิญเที่ยวงานสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมตระหนักและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณโดยรอบพระเจดีย์กลางน้ำแห่งนี้ ซึ่งมีพื้นที่ป่ากว่า 300 ไร่ ที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของพืชพันธุ์นานาชนิด รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ที่ได้จัดสร้าง ตกแต่งและเรียบเรียงเนื้อหาใหม่โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งจะทำการส่งมอบอาคารฯ ให้กับเทศบาลนครระยองเร็วๆนี้

วันที่ 3 เมษายน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย พร้อมมอบถ้วยและเงินรางวัลแต่ละประเภทให้แก่ ผู้เข้าแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกเทศมนตรีนครระยอง (นายธนิต อังควินิจวงศ์) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร (คุณวิมล ยงพานิชกุล) และผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม (ดร.จิราวรรณ จำปานิล) เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มอบเงินรางวัล รวมจำนวน 32,000 บาท

ให้กับผู้ชนะการแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขัน และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน จัดให้มีกิจกรรมสร้างคอนโดปู อนุรักษ์วิถีชีวิตของคนพื้นบ้าน และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ เป็นต้น โดยเกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่ต้องการจะสืบสานวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี พร้อมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนให้อยู่คู่กับชาวระยองและอนุชนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณรุ่งเพชร ศรีสมาน (รุ้ง)
เจ้าหน้าที่สายงานองค์กรสัมพันธ์
โทรศัพท์ (สายตรง) 038 925 8639
โทรศัพท์มือถือ 09 71987828
E-mail: Rungpet_s@blcp.co.th
Website: www.blcp.co.th

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *