EEC เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่และโครงการ EEC ของจังหวัดระยอง โดยมีแกนนำภาคประชาชนเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

วันนี้ (14 ก.ค.) ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคณะ จัดเวทีพบผู้แทนชุมชน ประกอบด้วยชุมชนบ้านฉาง ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนหนองบัวแดง ต.มาบตาพุดฯลฯและผู้แทนจากกลุ่มประมงพื้นบ้านอ.เมืองระยอง พร้อมด้วยชาวบ้านในจังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการฯ อีอีซี เปิดเผยว่า การมาพบผู้แทนชุมชนในระยอง เพื่อรับฟังความเห็นนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จากผู้นำชุมชนเพื่อไปช่วยทำแผนจังหวัดระยองให้มีความรอบคอบมากขึ้นซึ่ง หลังจากที่ได้อธิบายโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้น ทุกคนเห็นด้วย ไม่มีใครปฏิเสธนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และทุกคนอยากได้โครงการรถไฟความเร็วสูงให้เกิดขึ้นที่ จังหวัดระยอง  และเข้าใจว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจไม่ได้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมซ่อมเครื่องบิน ในส่วนพื้นที่ ก็จะใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ ส่วนที่ผู้นำชุมชนให้ความสนใจมากและขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง สถานพยาบาล ประชากรแฝง การศึกษา เรื่องน้ำ และปัญหาขยะ ซึ่งเรื่องนี้จะนำไปคุยในแผนจังหวัดที่จะต้องช่วยกันทำ

นายปพน ลีบูรณ์  ชาวบ้าน กล่าวว่า ได้เข้ามารับฟัง รายละเอียดของโครงการ ยอมรับว่า โครงการดังกล่าว จะทำให้จังหวัดระยองเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น และส่วนใหญ่ก็ยินดีที่ความเจริญย่างกรายเข้ามา แต่ต้องเป็นเรื่องจริงไม่ใช่สร้างฝันเหมือนยุคอิสเทอร์นซีบอร์ด คือสร้างโรงงานขึ้นมา แต่ก็มีปัญหามากมายตามมาด้วย หากเป็นเช่นนั้น ประวัติศาสตร์ระยองก็จะซ้ำรอยเดิม

ด้านนายภัทรพล สุวรรณวุฒิ ประธานชุมชนแผ่นดินไท กล่าวว่าในความคิดส่วนตัว อีอีซี มาลงที่ระยองเพราะมีมาบตาพุดเกิดขึ้นมาก่อน ต่อมามีนิคมอุตสาหกรรมบ้านฉาง เราพร้อมที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพร้อมที่จะพัฒนาระบบอีอีซี แต่ในส่วนของภาคประชาชนนั้น ทางรัฐบาลยังไม่ได้ตั้งรับ กรณีที่ว่า ถ้าอุตสาหกรรมเจริญแล้วประชาชนจะอยู่กันอย่างไร ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา จะอยู่ จะพัฒนากันอย่างไร ประมงพื้นบ้านจะยังอยู่ได้หรือไม่  ที่ผ่านมา คนมาบตาพุดได้เสียสละให้กับประเทศ แต่สิ่งที่ตอบรับจากภาครัฐไม่มีเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเรื่องสถานที่ที่จะพัฒนาให้คนมาบตาพุดกับคนบ้านฉางอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สิ่งที่ต้องการคืออยากมีที่ดินสันทนาการ ที่ตลาดสี่ภาค ให้กับทุกภาคส่วนได้เข้ามาใช้ ส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูง คนมาบตาพุดก็อยากให้มาลงที่ มาบตาพุด มากกว่าไปลงที่ตัวเมืองระยอง

 

ขณะที่นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ กล่าวว่า รถไฟความเร็วสูงมีการพูดกันมาตั้งแต่เริ่มโครงการอิสเทรินซีบอร์ด  คนมาบตาพุด จึงตั้งตารอ รถไฟความเร็วสูงมานานแล้ว แต่วันนี้ EEC จะมีสถานีรถไฟความเร็วสูงในตัวเมืองระยอง จึงเห็นว่าไม่สมควร เพราะจะมีปัญหาเรื่องการจราจรที่คับคั่ง นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการเตรียมแผนความพร้อมเรื่องโรงเรียน โรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณจะคิดจากรายหัวต่อประชากรเหมือนเดิมไม่ได้เนื่องจากปัจจุบัน ระยองมีประชากรแฝงมากกว่าประชากรจริง

 

 

………*********EEC คือพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่จะถูกพัฒนาให้เป็น ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา  จะพัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ และ พัทยา จะ พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนำของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้าน การแพทย์ระดับนานานาชาติ (Medical Tourism)  ระยอง จะพัฒนาอู่ตะเภาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน นอกจากนี้ เมืองระยองจะ พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มี ธุรกิจทันสมัย..000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *