PTTGC ต้อนรับสื่อระยอง ชู “CSR วิถี PTTGC และการสื่อสาร HD ในยุค 4.0”

วันที่ 27 กค. ที่ PTTGC สาขาที่ 6 โรงกลั่นน้ำมัน  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง วราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับสื่อมวลชนระยอง ในกิจกรรม “PTTGC เปิดบ้านพบสื่อมวลชนระยอง ประจำปี 2560” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงการดำเนินงานของกลุ่ม PTTGC ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสื่อสารองค์กร โดยมี เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม และโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นวิทยากรในช่วงเสวนา ซึ่งกิจกรรมในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “CSR วิถี PTTGC และการสื่อสาร HD ในยุค 4.0” การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารจากชุมชนใน “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by PTTGC”

 

 

วราวรรณ ทิพพาวนิช กล่าวว่า “นับจากการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเมื่อครั้งที่แล้ว PTTGC มีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น นั่นก็คือ พิธีบอกกล่าวการย้ายต้นไม้ทรงปลูก “ต้นประดู่แดง” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาอย่างสมพระเกียรติ ประกอบพิธีโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ และพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เพื่อเตรียมย้ายไปยังสถานที่ปลูกแห่งใหม่ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนการย้ายต้นไม้ทรงปลูกจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวันนี้สถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เสริมความมั่นคงในด้านวัตถุดิบ และต่อยอดทางธุรกิจ จึงได้พิจารณาลงทุนก่อสร้างโรงโอเลฟินส์ใหม่ โดยใช้แนฟทาและแอลพีจีเป็นวัตถุดิบ เรียกว่า Olefins Reconfiguration Project หรือ ORP ภายในพื้นที่ I-1 เนื่องจากมีความพร้อมด้านสาธารณูปการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและการพัฒนาประเทศไทยในยุคEEC โครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 42 เดือน และมีกำหนดการแล้วเสร็จสามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563”

ด้าน เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ กล่าวว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน “การระดมทุนจากสาธารณชน (Crowdfunding)” เพื่อโครงการสายใยซั้งเชือกสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by PTTGC” ได้ประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการไปแล้ว คือ แกงหมูชะมวง จากวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบ “10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” ให้กับจังหวัดระยอง เพื่อเป็น 10 เมนูประจำจังหวัด

โสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์  กล่าวว่า “หลักในการสื่อสารของ PTTGC นั้น ข้อมูลข่าวสารที่ออกสู่ภายนอกจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งมีความโปร่งใส  บริษัทฯ ได้ใช้นวัตกรรมทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับสารเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น Facebook live รายงานสถานการณ์และกิจกรรมสดๆ ส่งตรงจากงานถึงผู้รับชมที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม แต่ก็สามารถเปิดรับชมกิจกรรมในงานได้ทันที รวมทั้งได้สร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้สื่อสารภายในกับพนักงานโดยใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่า “WE GC” ซึ่งพนักงานสามารถเปิดอ่านข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ นอกจากนี้ชาวระยอง สามารถติดตามอ่าน “วารสารระยองบ้านเรา” ซึ่งเป็นวารสารของบริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับชาวระยองอย่างแท้จริง ได้ตามสถานที่ต่างๆ ด้วย

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *