ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB มองเห็นศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB ได้ไปจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จังหวัดระยอง จำนวน 120 ราย ภายใต้ชื่องาน “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออนทัวร์” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว


น.ส.สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า SMEs ธนาคาร TMB กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการต่างจังหวัดในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ สร้างภูมิต้านทาน เสริมความแข็งแกร่งภายใต้ปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดครอบคลุมทุกภูมิภาครวม 5 ครั้ง โดยนำร่องที่จังหวัดระยองเป็นแห่งแรก เนื่องจากเห็นว่ามีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และเทรดดิ้งหรือซื้อมาขายไป ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ก็จะรับงานจากอุตสาหกรรมหลักๆ เหล่านนี้ จึงได้ให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมขึ้นเป็นที่แรกดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการที่จังหวัดระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *