เกาะสะเก็ด เพชรเม็ดงามที่รอการเจียระไน

“เกาะสะเก็ด”  เกาะเล็กๆ ทีมีความสวยงาม  อยู่ห่างจากหาดสุชาดาและหาดทรายทองเพียงไม่กี่กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่บนเกาะประมาณ 30 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลมาตาพุด จังหวัดระยอง

แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่เมื่อในอดีต เกาะสะเก็ดคือเกาะที่ได้รับความนิยมของหมู่นักท่องเที่ยว เพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม   ธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยต้นไม้อันเขียวขจี  ที่โอบล้อมด้วยน้ำทะเลสีคราม เมื่อยามน้ำลดจะเห็นหาดทรายสีขาวยื่นออกไปในทะเลเป็นแนวยาว  นอกจากนี้เกาะสะเก็ดยังมีแนวหินที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยแมลงภู่ หอยจอบและหอยนางรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งปะการังที่มีมากถึง 41 ชนิด และเป็นแหล่งปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

blcp-1

แต่จากการสำรวจในปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำให้พบกว่าบริเวณแนวปะการังรอบเกาะสะเก็ดบางส่วนลดลง….

แนวคิดฟื้นฟูความสมบูรณ์ของปะการังจึงดำริขึ้น  โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  ประสานมือกับหน่วยงานราชการ ชุมชน กลุ่มประมงในพื้นที่ และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง ภายใต้  “โครงการประชารัฐ ฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล เกาะสะเก็ด ระยอง”

ศึกษาระบบนิเวศทางทะเลบริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลบนเกาะสะเก็ดกลับมามีความสมบูรณ์ดังเดิม

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *