รู้จักระยอง

 

มารู้จักระยองกันฮิ
ระยองได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งกวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ “สุนทรภู่” เนื่องจากฉากในนิทานเรื่องเอกของท่าน คือรื่องพระอภัยมณี นั้นคือหมู่เกาะน้อยใหญ่ และท้องทะเลที่สวยงามของจังหวัดระยอง

นอกจาธรรมชาติอันงดงามที่ทำให้ระยองกลายเป็นเมืองท่องท่องเที่ยวชายทะเลแห่งหนึ่งของภูมิภาคและของประเทศแล้ว ระยอง ยังเป็นแหล่งประมงและผลิตอาหารแปรรูปที่สำคัญ และเป็นแหล่งปลุกผลไม้ที่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหรรมและเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเศษฐกิจแห่งสำคัญของประเทศอีกด้วย

และด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯและท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ การคมนาคมสะดวก จังหวัดระยองในวันนี้จึงเป็นจุดหมายปลายที่เป็นนิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความสะดวกสบายพร้อมสรรพ แต่ยังคงได้สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์และบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวไปพร้อมกัน

จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของประเทศ ลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยชายฝั่งทะเลประมาณ 100 กิโลเมตร ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา รวมกับพื้นที่ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก และทิวเขาที่อยู่กิ่งกลางตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองขึ้นไปทางเหนือจนสุด ในเขตอำเภอเมืองฯ มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือแม่น้ำระยอง ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง และแม่น้ำประแสร์ ยาวประมาณ 25 กม. ไหลลงสู่ตำบลปากน้ำประแสร์ อ.แกลง

เมืองระยองเป็นเมืองเก่าแก่ แห่งหนึ่ง สันนิษฐานว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1500 ในยุคที่ขอมเรืองอำนาจแถบดินแดนสุวรรณภูมิตั้งปรากฎหลักฐานซากศิลาแลงคูค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอ.บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม

ราวในปี 2309 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยาระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกมา และหยุดพักที่เมืองระยอง ก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นแหล่งรวบรวมกำลังพลเพื่อกลับไปกอบกู้อิสภาพคืนมาจากพม่าในปีพ.ศ.2311 โดยระหว่างพระองค์ประทับที่อยู่ในระยองก็ได้ทรงจัดตั้งกองทัพเรือขึ้นด้วย ชาวเมืองระยองเคารพนับถือพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการที่มีผู้คนมาสักการะอนุสรวรีย์ของพระองค์ ณ วัดลุ่มมหาชัยมงคลเป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่ตั้งของถนนสายสำคัญในตัวเมืองระยองว่า “ถนนตากสินมหาราช”

ชาวระยองส่วนใหญ่เป็นชาวชองที่สืบเชื้อสายมาจากเขมรผสมกับจีน ที่เหลือเป็นชาวจีนและชาวระยองเดิม การพูดของชาวระยองจะเสียงคำว่า “ฮิ” ซึ่งหมายถึง “ค่ะ” หรือ “ครับ” เป็นเอกลักษณ์ของคนระยอง ที่คนทั่วประเทศรู้จักกันดีในปัจจุบัน

ส่วนชื่อเมือง ”ระยอง” นั้นเพี้ยนมาจากคำว่า “ราย็อง” ซึ่งเป็นภาษาชอง อาจมีความหลายสองอย่าง คือดินแดนหรือไม้ประดู่

ในอดีตระยองแบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คือ ท่าประดู่ บ้านค่ายและแกลง ต่อมาอำเภอท่าประดู่มีประชากรจำนวนน้อย เลยถูกยุบเป็นตำบลท่าประดู่ ขึ้นกับเมืองระยอง ส่วนอำเภอแกลงนั้นเคยเป็นจังหวัดมาก่อน แต่ก็มีประชากรน้อยมาก ต่อมาจึงลดฐานะลงเป็นอำเภอขึ่นอยู่กับจังหวัดระยอง

 

ปัจจุบันจังหวัดระยอง แบ่งเป็น  8 อำเภอ 58 ตำบล 388 หมู่บ้าน

ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านแง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา และอำเภอพัฒนานิคม

ตราประจำจังหวัดระยอง

 

เกาะในภาพ  คือ  เกาะเสม็ด  ซึ่งอยู่นอกฝั่งของตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง

เป็นเกาะที่มีมะพร้าวมาก  หาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้ำตาลทราย

พลับพลาในภาพ หมายถึง พลับพลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้าง

ไว้เป็นที่ประทับระหว่างเสด็จพระพาสเกาะนี้

 

 

 

สีประจำจังหวัดระยอง

 

สีแดง     หมายถึง   สีนักสู้  ที่พระเจ้าตากได้กอบกู้ประเทศชาติ พักกองทัพที่ใต้ต้นสะตือจังหวัดระยอง

สีเหลือง  หมายถึง   สีรักชาติ

สีน้ำเงิน  หมายถึง   สีแห่งความสดใส  สีแห่งความเย็น  หมายถึงสีของน้ำทะเลซึ่งจังหวัดระยอง มีทางติดทะเลยาวไกลถึง  100  กิโลเมตร

 

 

 

ต้นไม้ประจังหวัดระยอง

 

ต้นประดู่

 

 

ดอกไม้ประจังหวัดระยอง

 

ดอกประดู่

 

 

ต้นไม้พระราชทาน

ต้นสารภีทะเล

  • คำขวัญประจำจังหวัดระยอง   “ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู  สุนทรภู่กวีเอก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *