การดูแลและจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

dog

การดูแลและจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

1.สถานที่เก็บ
– ควรมีการไหลเวียนของอากาศได้ดี
– หลีกเลี่ยงการโดนแสงและไม่เปียกชื้น
– ไม่ควรวางสินค้าชิดผนังเพื่อป้องกันกรณีน้ำไหลตามผนังมายังสินค้า ที่ดีที่สุดควรวางระยะห่างจากผนังให้สามารถเข้าไปตรวจสอบอาหารได้
– ไม่มีมอดและแมลง(ใช้ชอล์กฆ่าแมลงขีดรอบกองอาหาร

2.การขึ้นกองสินค้า
– ควรรองสิ้นค้าไม่ให้สัมผัสพื้น ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันสัตว์. แมลงนำโรค และการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกมายังสิ้ค้าคือวางฐานโปร่งก่อนขึ้นกองสินค้า หากไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างน้อยควรมีการปูพื้นด้วนพลาสติกก่อนกอนสิ้นค้าเพื่อป้องกันการขูดกระแทกพื้น (กรณีนี้คอยตรวจสอบว่าไม่มีน้ำเปียกแฉะพื้นที่จัดเก็บ)
– ไม่ทำการเจาะสินค้า หากสินค้าวขึ้นกองยาก เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพสินค้า

3.การขายหรือจัดใช้สินค้า
– ควรขาย หรือจัดสินค้าตามลำดับ First in First Out (FIFIO) นั้นคือ สินค้า ผลิดก่อนก่อนควรขายหรือจัดใช้ก่อน เนื่องจากหากทิ้งไว้สนานคุณภาพของสิ้นค้าย่อมต่ำกว่าสินค้าใหม่
ผู้ใช้สินค้า
– ควรทำการปิดปากถุงให้สนิททุกครั้งหลังการใช้ หรือถ่ายลงภาชนะสะอาด มีฝาปิด เพื่อคงคุณภาพสินค้า
– อุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารม่ควรเปียกน้ำ
– หลีกเลี่ยงการวางสินค้าในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเปียกน้ำ และมีแสง

Credit : http://women.sanook.com/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *