Recent Posts

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายกัญจนวัชร ฐิติวุฒิเสถียร กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง และนายพงษ์ศิริ กิติกรเศรษฐ์ ประธาน YEC Rayong ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการกิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 งานเทศกาลอาหารอร่อย…ฮิ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง

Read More »

“เทศบาลตำบลทับมา ร่วมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง

“เทศบาลตำบลทับมา ร่วมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567” วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. จังหวัดระยอง เปิดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2567 มีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตพื้นที่ ฯลฯ …

Read More »

พิธีเปิดงานกิจการ “ตลาดปลาระยอง หาดแสงจันทร์” และร่วมกิจกรรมชิม ช้อป ชิลล์

พิธีเปิดงานกิจการ “ตลาดปลาระยอง หาดแสงจันทร์” และร่วมกิจกรรมชิม ช้อป ชิลล์ วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานกิจการ “ตลาดปลาระยอง หาดแสงจันทร์” และร่วมกิจกรรมชิม ช้อป ชิลล์ โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวพร้อมกัน ณ ตลาดปลาระยอง หาดแสงจันทร์ ถนนท่าบรรทุก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยตลาดปลาระยองหาดแสงจันทร์ เป็นตลาดสไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีความผสมผสานระหว่างความเป็นไทย ญี่ปุ่น และเกาหลี …

Read More »