ดื่มนมฟลูออไรด์ต่อเนื่อง ลดฟันผุได้

3

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2543 ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก และการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากมูลนิธิ เดอะ บอร์โรว์ ฟาวเดชั่น ประเทศอังกฤษ ในรูปแบบการเสริมฟลูออไรด์ผ่านทางนมซึ่งอยู่ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อป้องกันฟันผุ โดยเริ่มครั้งแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบปัญหาฟันผุสูงและมีฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคต่ำ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนมฟลูออไรด์เป็นแห่งแรกในประเทศในรูปแบบนมพาสเจอร์ไรซ์ขนาดถุงละ 200 มิลลิลิตร มีปริมาณฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัม/ถุง ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

“ผลการศึกษาพบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 ปี สามารถลดโรคฟันผุในฟันแท้ได้ ร้อยละ 34.4 โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีความปลอดภัย ไม่พบผลเสียเรื่องฟันตกกระ ซึ่งเด็กยังคงต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ตามปกติ และจากผลการศึกษาปริมาณการขับออกของฟลูออไรด์โดยรวมในปัสสาวะใน 24 ชั่วโมง ก่อนและหลังการดื่มนมฟลูออไรด์ใน จ.ตรัง ปี 2557 พบว่ามีปริมาณฟลูออไรด์ โดยรวมที่ได้รับในเด็กกลุ่มที่ศึกษาก่อนดื่มนมฟลูออไรด์อยู่ในระดับต่ำไม่มีผลในการป้องกันฟันผุ และหลังจากเด็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ต่อเนื่อง 6 เดือนแล้วพบว่าปริมาณฟลูออไรด์โดยรวมที่ได้รับสูงขึ้นอยู่ในระดับพอเหมาะในการป้องกันฟันผุ”

ทพ.สุธา กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในระยะ 15 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543-2558กรมอนามัยได้ขยายโครงการไป 11 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และกำลังจะเปิดโครงการที่นราธิวาสในต้นปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ เด็กใน 3 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีปัญหาฟันผุสูงระดับต้นๆ ของประเทศจึงได้รณรงค์ให้มีการปรับลดพฤติกรรมการบริโภคหวานและเพิ่มการดูแลอนามัยช่องปากด้วย
ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *