เวียนศีรษะบ้านหมุนโคลงเคลง สัญญาณผิดปกติอวัยวะการทรงตัว

“เวียนศีรษะ” (dizziness) อาจหมายถึงมึนเวียนศีรษะ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติได้หลายสาเหตุ คำว่า เวียนศีรษะแท้ (vertigo) ที่มักมีอาการหมุนร่วมด้วย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะการทรงตัว

แพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อธิบายว่า การเวียนศีรษะแบบหมุน อาจมีความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหมุน หรือตัวเองหมุน ร่วมกับอาการโคลงเคลง บางรายเป็นระยะสั้นๆ หรืออาจจะนานหลายนาทีจนถึงชั่วโมง สาเหตุเกิดได้ตั้งแต่ความผิดปกติของระบบการทรงตัวส่วนปลาย (หูชั้นในและเส้นประสาทการทรงตัว) หรือระบบการทรงตัวในระบบประสาทส่วนกลาง

 อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน เกิดจากอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในหรือประสาทหู มีโรคพบบ่อยๆ ได้ดังนี้

 14320242201432024230l

 หินปูนในหูชั้นในเคลื่อน ก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากหินทรงตัวในหูชั้นในเคลื่อนหลุดออกจากที่อยู่เดิม มีอาการเวียนศีรษะระยะสั้นๆ ขณะล้มตัวลงนอนหรือลุกขึ้นนั่ง

น้ำในหูไม่เท่ากัน เกิดจากความแปรปรวนของน้ำในหูชั้นใน อาการจะหายไปแล้วกลับมาเป็นอีกได้ เมื่อเป็นรุนแรงอาการจะเป็นถี่ขึ้น

 เส้นประสาทการทรงตัวอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตรงเส้นประสาทการทรงตัว ทำให้สัญญาณประสาทการทรงตัวที่ส่งไปสู่สมองไม่สมดุล มีอาการเวียนศีรษะ เมื่อหายแล้วจะทรงตัวไม่ดีไประยะหนึ่ง

เนื้องอกประสาทหู ผู้ป่วยจะมีอาการเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะแบบโคลงเคลง เกิดจากการที่มีเนื้องอกจากประสาทหู หากปล่อยไว้ก้อนเนื้องอกจะโตขึ้น ไปกดเส้นประสาทสมองและเนื้อสมองได้

อาการเวียนศีรษะนี้แพทย์จะรักษาตามอาการ ในรายที่สงสัยว่าสาเหตุน่าจะมาจากความผิดปกติของอวัยวะการทรงตัว แพทย์จะทดสอบต่างๆ เพื่อวางแผนการรักษา ตั้งแต่การทำ Canalith Repositioning Maneuver การผ่าตัด Posterior Semicircular canal occlusion การฉีดยาเข้าไปสู่หูชั้นใน เป็นต้น

 ผู้ป่วยบางรายเมื่อหายเวียนศีรษะ ยังคงเสียสมดุลการทรงตัว ต้องทำกายภาพบำบัด

ผู้ที่สงสัยว่าอาจมีอาการในกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทหู ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ตรวจความผิดปกติทั่วไป อาทิ เครื่องตรวจการได้ยิน และเครื่องตรวจภาวะแรงดันของหูชั้นกลาง จนถึงเครื่องมือที่ตรวจการทำงานของระบบประสาทหูได้ลึกไปถึงระดับก้านสมอง เครื่องทดสอบการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นใน เป็นต้น

การตรวจระบบประสาทการทรงตัว มีเครื่องตรวจแรงดันน้ำในหูชั้นใน และเทคโนโลยีใหม่ที่ร.พ.บำรุงราษฎร์นำมาใช้ เรียกว่า Posturography ด้วยระบบทดสอบ 6 ระดับ สามารถวินิจฉัยได้ว่าความผิดปกติของอาการมาจากระบบการทรงตัว สายตา สมอง หรือสาเหตุใด

Credit : http://www.khaosod.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *