พระกริ่ง ภปร ปี 08

  

พระกริ่ง ภปร. ปี08 วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

พระกริ่ง ภปร. ปี08 วัดบวรฯ พิมพ์นิยมสุด ผิวเดิมๆ พระกริ่ง ภปร ปี08 ในหลวงทรงเสด็จเททอง สร้างพิธีเดียวกันกับ พระพุทธรูปบูชา พระปรมาภิไธยย่อ ภปร ซึ่งเป็นที่แสวงหาในปัจจุบัน สมควรเก็บไว้เป็นอย่างยิ่ง แรงด้วยคุณค่าของพระเอง พระกริ่ง ภปร ปี08 ทางกองกษาปณ์ มีนำแม่พิมพ์กลับมาสร้างใหม่ในปี14 ด้วยนะครับ พระที่สร้างปี14 ก็เป็นพระแท้ครับ วงการยอมรับ ข้อแตกต่างของปี14 คือ
1.น้ำยาชุบสีดำเข้มและหนา
2.ตรงก้นจะไม่มีรอยตะไบเนื่องจากทางกองกษาปณ์ใช้เครื่องขัดที่บริเวณก้นครับ
3.ด้านข้างขององค์พระจะไม่มีคลองเลื่อยครับ (งานจะออกมาเรียบร้อยกว่า ปี08)
พระกริ่ง ภปร วัดบวรนิเวศวิหารปี พ.ศ. 2508 ซึ่งสร้างพร้อมกับพระพุทธรูป ภปร ของวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องจากในปี พ.ศ. 2506 ทางวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับพระบรมราชนุญาตสร้างพระพุทธรูป ปางประทานพร ภปร ในครั้งนั้นเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่ต้องการไว้สักการบูชาเป็นอย่างมาก จนพระพุทธรูป ภปร ไม่เพียงพอแก่ประชาชนผู้ประสงค์อยากได้ไว้สักการบูชา ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงทราบ จึงได้พระราชทานพระราชดำริว่า น่าจะได้มีการสร้างพระพุทธรูป ภปร นี้ขึ้นอีกที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้เพียงพอในการพระราชทานแก่หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ

เมื่อทางวัดเทวสังฆารามได้รับพระราชทานพระดำริดังนี้ จึงได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระพุทธรูป ภปร ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยจักนำรายได้ทูลเกล้าฯถวายเพื่อพระราชทานบูรณะพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และเพื่อพระราชทานองค์การสาธารณกุศลตามพระราชประสงค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต และทรงพระราชทานพระราชดำริให้ช่างศิลป์ กรมศิลปากรปั้นหุ่นขึ้นใหม่ อีกทั้งได้ทรงพระราชทานภาษิตสำหรับจารึกที่ฐานพระพุทธรูปว่า “ทยฺยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญฺชานเนน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ” แปลความว่า “คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคี”

พระพุทธรูป และพระกริ่ง ภปร ได้จัดสร้างโดยในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ได้มีพิธีพุทธาภิเษก โดยคณาจารย์ทำการปลุกเสกโลหะต่างๆ เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา 16.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงประเคนผ้าไตร แก่พระราชาคณะ จากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ และลงจารแผ่นโลหะที่จะผสมหล่อพระพุทธรูปและพระกริ่ง ภปร

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2508 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังปะรำพิธีมณฑล และทรงหย่อนทองสำหรับหล่อพระพุทธรูป และพระกริ่ง ภปร ในเตาตลอดจนครบ 32 เตา พระสงฆ์รอบพิธีมณฑลทั้ง 8 ทิศ และพระสงฆ์ในวิหารเจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์แตร ดุริยางค์

พระพุทธรูป ภปร ในครั้งนี้ได้จัดสร้างเป็น 3 ขนาดคือ พระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว พระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ผิวโลหะรมดำ และพระกริ่ง ภปร เนื้อโลหะผสม ผิวรมดำ

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๖ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) และ วัดประจำรัชกาลที่ ๙ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *