ลุงตุ๋ย ฅนระยอง ฅนศิลปะ

ลุงตุ๋ย  ภัคดี ทับทิมทอง ผู้สร้างสรรค์ศิลปให้กับชุมชนสะพานไม้ ด้วยความรักในงานและความเสียสละต่อสังคมคนระยอง ท่านได้นำศิลปะมาสู่ชุมชนและเยาวชนของระยอง ทุกวันนี้สังคมของเราเยาวชนของเราถูกเทคโนโลยีครอบงำจนทุกวันนี้ขาดความละเอียดอ่อน งานถ่ายทอดศิลปะที่ลุงตุ๋ยได้ทุ่มเทสร้างมาจึงนับเป็นงานที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมคนระยองและรวมถึงสังคมของชาติไทยด้วย มาร่วมส่งเสริมสิ่งดีงามร่วมสร้างสรรค์งานดีๆให้กับจังหวัดระยองของเรากันครับ

ทีมงานระยองชาแนล สร้างสรรค์เพื่อฅนระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *