กกท.กำหนด 25 ธ.ค.นี้ จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ

EyWwB5WU57MYnKOuYBniSkKepWLsbsVtxu4NAQfokgu5avFvoqUTkc

ผู้ว่าฯกกท. ระบุ 25 ธ.ค.นี้ พร้อมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น และมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาชุดอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ด้วย…

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากเดิม วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เนื่องจากวันดังกล่าวอยู่ในช่วงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างกำหนดการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยภายในงานดังกล่าว จะจัดให้มีการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาชุดอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วย

Credit : http://www.thairath.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *