อบจ.ระยอง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23

อบจ.ระยอง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 โดยมีนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

โดยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (หนองละลอกคัพ)

ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้มีประชาชนในเขตตำบลหนองละลอกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคีในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว : อังศุมาลี,สโรชา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *