การเริ่มต้นนั้นสำคัญ การเรียนภาษาก็เช่นกัน

 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ระยอง East Asia Language and Culture Rayong School (EAL) เปิดสอนภาษาจีน  ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย(สำหรับชาวต่างชาติ) ทั้งหมด5ภาษา รวมถึงหลักสูตรเสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ท้ังพู่กันจีน ดนตรี และกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ โรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงงเรียนวิชาชีพทางด้านภาษาแห่งแรกๆ ของจังหวัคระยอง ซึ่งมีส่วนในการผลักดัน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจด้านภาษาต่างๆ และผู้ที่อยากมีความรู้เพิ่มเติม โรงเรียนของเราจัดตั้งขึ้นจากแนวความคิด ที่ว่า อยากให้จังหวัคระยอง มีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ครบวงจร บุคลากรที่พร้อมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และเนื้อหาหลักสูตรที่สมบรูณ์ เพื่อให้ผู้เรียนนั้นสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองการศึกษาต่อในอนาคต การทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 ที่ EAL มีสอนทั้งหมด 5 ภาษา จีน ญีปุ่น เกาหลี อังกฤษและภาษาไทย(สำหรับชาวต่างชาติ) ในแต่ละภาษาก็จะมีการแบ่งลักษณะคอร์ส พื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มนักเรียนบุคคลทั่วไปที่ต้องการเน้นทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นการต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น เรียนต่อฯลฯ คอร์สฟังพูด(สนทนา) เน้นการสื่อสารสนทนา เหมาะกับผู้ที่ใช้ในการพูดคุยทั่วไป นักธุรกิจ หรือปรับพื้นฐานด้านการฟังพูด ให้ดียิ่งขึ้น คอร์สติวสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสอบเข้า หรือสอบวัดระดับต่างๆ EAL ก็มีครบ และยังมีแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ(ฟรี) โดยทีมงานที่มีคุณภาพ เน้น 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนแล้วสามารถใช้งานได้จริง สอนสดโดยครูไทยและครูต่างชาติ

 หลักในการคัดเลือกครูผู้สอนของ EAL สำหรับครูไทยจะคัดที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีการวัดระดับของวิชานั้นๆจบตรงสายที่เรียนจากต่างประเทศ มีประสบการณ์อย่างน้อย2ปี และครูต่างชาติมีการสอบวัดระดับ และคัดครูที่จบการสอนโดยตรง โดยครูชาวต่างชาติ จะมีการเข้าอบรมการสอนก่อนทุกครั้ง และมีประกาศนียบัตรรับรอง เน้นครูที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละภาษาและที่สำคัญนอกจากความรู้ความสามารถที่แน่นแล้วยังต้องมีนิสัยร่าเริง รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมที่จะเป็นให้ตลอดเวลา การเรียนการสอนจะแบ่งตามอายุ ซึ่งทางโรงเรียนจะรับสมัครเด็กนักเรียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปโดยจะแบ่งเป็น 5-7ปี ,8-12ปีและ 13 ปีขึ้นไป รวมถึงวัยทำงานจัดเป็น Group กลุ่มละ 4-8 คน และ private จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นคู่ สามารถเลือกวันและเวลาได้

 เด็กๆมีการณ์เรียนรู้ที่สามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์ แต่ถ้าพูดถึงช่วงอายุที่จะเรียนภาษาได้ดีที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านน่าจะพอทราบกันอยู่บ้างแล้ว โดยเฉพาะพ่อแม่ยุคใหม่ เพราะมีงานวิจัยจากนักวิจัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ พบว่าช่วงเวลาดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 7 ขวบ แต่ไม่ใช่ว่าหลังจากช่วงนี้แล้วจะไม่สามารถเรียนได้ แต่เนื่องจากช่วงแรกเกิดถึง 7 ขวบเป็นช่วงที่สมองมีความสามารถพิเศษบางประการที่ช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เร็วกว่าและเป็นธรรมชาติมากกว่าการเรียนภาษาที่สองเมื่อโตแล้ว เพราะหลังจากช่วง 7 ขวบ แล้วความสามารถในการเรียนรู้ภาษาจะค่อยๆลดลง มีกลุ่มนักวิจัยค้นพบเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของสมองเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้มากกว่า 1 ภาษาตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึง7ปีและบางส่วนก็สามารถนำไปปรับใช้กับการออกแบบหลักสูตรการเรียนกานสอนภาษาที่สอง ของผู้ใหญ่อีกด้วย การเรียนภาษาที่สองนั้น คือการเพิ่มโอกาศในอนาคตและความสามารถด้านการสื่อสารในระยะยาวให้กับตนเอง การเรียนรู้ภาษาที่สองด้านการสื่อสารในระยะยาวให้กับตนเอง การเรียนรู้ภาษาที่สองจะได้รับรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเด็ก รวมถึงโอกาสทางการศึกษาและอาชีพที่หลากหลายขึ้น

  ปัจจุบัน ภาษามีความจำเป็นมาก ทั้งด้านการศึกษา ทำงาน ธุรกิจ ฯลฯ ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกด้วย ทำให้ภาษายิ่งมีความสำคัญ EAL จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดตั้งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ระยอง ขึ้นมาเพื่อให้คนในพื้นที่ และทุกระดับสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาได้จริงจับต้องได้จริง ในราคาย่อมเยาว์ EAL บริหารงานโดย คุณเบนซ์ ภัคภูมิ บุญโชติหิรัญ ซึ่งคุณเบนซ์เป็นลูกระยอง อยู่ระยองมาตั้งแต่เกิด จึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของถิ่นกำเนิดมาเยอะ จากที่ไม่มีอะไร จนทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากถ้าถามว่าอยากเห็นระยองเป็นอย่างไร คุณเบนซ์บอกว่าคงตอบยากแต่ถ้ามองตามความเป็นไปได้ ตอนนี้ภาคตะวันออกกำลังก้าวเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ระยองก็เป็นหนึ่งในนั้นสิ่งสำคัญคือภาษา

 เราต้องมีการเตรียมตัว เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะมีต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย ประชาชนในจังหวัคต้องมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะด้านภาษา อย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารได้ พูดคุยได้หรือถึงขั้นติดต่องานได้เองยิ่งดี ไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน ทำให้สารที่เราส่งถึงผู้ฟัง ไม่มีความคลาดเคลื่อนสามารถทำให้นายทุนเข้าถึงชาวบ้านได้โดยตรง หรือถ้าเป็นด้านการท่องเที่ยวจังหวัคระยองอาจมีไกด์ตัวน้อยๆ คอยแนะนำสถานที่เที่ยวต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับผู้มาเยือน เป็นการหารายได้เข้าชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทาง EAL ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศักยะภาพทางภาษาของบุคคลและชุมชนให้ก้าวไปสู่ระยองยุคใหม่ ที่มีความพร้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อยู่ระยองเป็นลูกระยอง มาช่วยกันพัฒนาระยองครับ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *