อักษณา จันเทพา

อักษณา จันเทพา (คุณขวัญ)

  อักษณา จันเทพา(คุณขวัญ) General Manager โรงแรม Classic Kameo Rayong ขวัญจะเตื่อนตัวเองเสมอ ว่าอย่าใช้ชีวิตในการทำงานด้วยการโกหกตัวเองเพื่อที่จะสร้างผลงาน ถ้าอยากประสบความสำเร็จ ต้องลงมือทำและขวัญก็อยากจะทำด้วยวิธีที่ถูกต้อง

  ตั้งแต่ใช้ชีวิตในการทำงาน ขวัญได้เรียนรู้ว่า ในการบริหาร หรือ การทำธุรกิจ 3 สิ่งที่เราควรระวัง และต้องให้ความสำคัญ คือบัญชีการเงิน, การบริหารคน และ มิตรภาพ สำหรับขวัญมิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อย่างน้อยๆ ต้องอยู่กับคนที่จะพูดความจริงกับ บอกคุณตามตรงว่าเป็นอย่างไร ชีวิตคุณอาจมีเรื่องฉาบฉวย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติ ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

อักษณา จันเทพา (คุณขวัญ)

Q : ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นอะไรเป็นแรงผลักดันในการทำงานครับ

A : ขวัญมองว่าเราต้องคิดในแง่ดี ว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงการพัฒนาและความเจริญเติบโตในบ้านเรามีมากขึ้นและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปพร้อมกับสถานณการณ์ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง และเป็นตัวของตัวเอง สำหรับขวัญ งานกับชีวิตมันไปด้วยกัน การมี Challeng ให้ต้องฟันฝ่ามีอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทาย ให้ทดลอง ได้ทำในสิ่งที่รักและชอบ เราก็ได้ฝึกฝนตนเองมากขึ้น ดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้ให้เต็มที่ ก็จะรู้สึกภูมิใจที่เราได้ทำดีที่สุดแล้ว และขวัญโชคดีที่มีทีมงานที่ดี และเก่ง เราจึงร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นแรงผลักดันที่สำคัญ จึงทำให้รู้สึกสนุกและมีความสุขในการทำงานด้วย

Q : คุณขวัญคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 และ EFC มีผลดีผลเสียต่อจังหวัคระยองของเราอย่างไร

A : ขวัญคิดว่า นโยบายเหล่านี้ เป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางแผนรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง มั่งคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันปฎิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การวิจัย การพัฒนาและการศึกษไปพร้อมๆกันแน่นอนว่า การขยายพื้นที่อุตสาหกรรมย่อมส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ของเสียจากโรงงานมากมายเราควรที่จะต้องเข้มงวดจริงจัง ตั้งแต่แรกเริ่ม เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก อุตสาหกรรม ที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมบ้างการควบคุมดูแล การกำหนด ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง การติดตาม ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องช่วยกันทุกฝ่าย คนละไม้คนละมือ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน

อักษณา จันเทพา (คุณขวัญ)

Q : คุณขวัญมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดูดีครับ

A: เคล็ดลับเรื่องสุขภาพ ขวัญชอบเล่นกีฬาค่ะ โดยเฉพาะ บาสเกตบอล เพราะตอนเด็กๆ ขวัญเป็นคนค่อนข้างจะป่วยบ่อยๆ คุณหมอก๊แนะนำจากทางบ้านให้พาไปออกกำลังกาย จึงได้เริ่มเล่นกีฬา คุณพ่อกับคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียวของบ้าน แต่ท่านชอบให้เราฝึกความอดทนและทำอะไรด้วยตัวเองเสมอ เล่นกีฬาอย่างจริงจังมาก จนได้เป็นตัวแทนของภาคไปแข่งขันระดับเขตการศึกษาแห่งชาติ และได้ทุนเรียนฟรีจากมหาวิทยาลัย จากตรงนี้ขวัญจึงเข้าใจ แก้นแท้ของการอดทน การทำงานร่วมกันเป็นทีมการวางแผน การเปิดใจยอมรับความสามารถของคนอื่น การรู้แพ้ รู้ชนะ  และความพยายามทีจะเรียนรู้ฝึกฝนตนเองให้ไปถึงจุดหมายค่ะ

Q : ความสุขที่สุดในชีวิตของคุณขวัญคืออะไร

A : เมื่อก่อน ความสุขของขวัญ คือทุกสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทำให้ความสุข แต่พอโตขึ้นและเวลาผ่านไป กลับความรู้สึก ความสุขจริงๆคือต้องอยู่บนโลกแห่งความจริง ที่ทุกคนต้องมีทุกข์และสุขปะปนกันไป อาจจะฟังดูแปลก แตาขวัญรู้สึกว่า การที่เราสามารถรับมือกับความทุข์ได้ และผ่านมันไปได้ จะก็คือความสุขที่แท้จริง ขวัญจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ถ้าร่างกายทำงานหนักเคร่งเครียด จนเกินไป จิตใจก็ไม่ได้พักผ่อนไปด้วย ควรให้เวลาผ่อนคลายจิตใจบ้าง ขวัญจึงนิยมการท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆมาเช่นไปตามธรรมชาติ ดูบ้านดูเมือง หรือไปเที่ยวต่างประเทศกับที่บ้านนอกจากจะได้พักผ่อนแล้ว ยังได้ความรู้ ได้ไอเดีย ใจก็จะเปิดกว้างพอ ที่จะคิดสิ่งใหม่ๆ หรือคิดอะไรง่ายขึ้น ค่ะ

Q : เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคุณขวัญคืออะไร

A : ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และ ดูแลคุณพ่อ คุณแม่ และลูก ให้เค้ามีความสุขความสบายให้ดีที่สุด ที่เหลือก็ใช้ชีวิตที่ตัวเองอยากจะทำ นี้คือสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตค่ะ

   อักษณา จันเทพา (คุณขวัญ)

ขวัญชอบสร้างแรงจูงใจ และ หาแรงบันดาลใจให้ตัวเอง เพระาบางทีขี้เกียจ (ฮ่าๆ) เป็นประเภท ช่างจินตนาการ คิดริเริ่ม และอยากที่จะทำ เลยทำให้เต็มใจ และเต็มที่กับสิ่งนั้นๆ ค่อนข้างเป็นคนดึงดันค่ะเพราะ ความล้มเหลวกับความผิดหวังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิต ถ้าเราได้คิดและตัดสินใจแล้ว ถึงล้มก็ลุกใหม่พยายามเอาบทเรียนที่ผิดผลาดมาแก้ไข้ ปรับปรุง และเรียนรู้กันไป ดีกว่าเสียโอกาส ที่จะลองทำเพราะคำว่ากลัว และ ไม่กล้า

   ถ้าเราต้องการได้ความจริงใจ เราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาเหล่านั้นก่อน ขวัญจะเตือนตัวเองเสมอว่า อย่าใช้ชีวิตในการทำงานด้วยการ โกหกตัวเองเพื่อที่จะสร้างผลงาน ถ้าอยากประสบความสำเร็จต้อง ลงมือทำและขวัญก็อยากจะทำด้วยวิธีที่ถูกต้อง เป็นตัวของตัวเอง บางครั้งรู้ว่ามันยาก ต้องใช้เวลาพิสูจน์ เราต้องอดทนและพยายามมากขึ้น ขวัญไม่เคยกลัวกับการพัฒนาตัวเองในฐานนะผู้หญิงหรือพนักงานคนหนึ่ง เพราะ Ego สามารถทำลายเราได้ทุกอย่าง “เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปพร้อมกับสถานการณ์ ด้วยวิธีที่ ถูกต้องและเป็นตัวของตัวเอง “

อักษณา จันเทพา (คุณขวัญ)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *