คูเวตเตรียมแช่แข็งจำนวนชาวต่างชาติ งดออกวีซ่าใหม่หากแรงงานต่างชาติหน้าเก่ายังไม่ออกจากประเทศ

558000004994001

เอเจนซีส์ – ทางการคูเวตเตรียมเริ่มบังคับใช้มาตรการ “แช่แข็งจำนวนชาวต่างชาติ” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปด้วยการงดออกวีซ่าให้แก่ “แรงงานต่างชาติรายใหม่”

ระเบียบใหม่ด้านการรับคนเข้าเมืองของคูเวตที่เพิ่งถูกประกาศใช้ระบุว่า นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ทางการคูเวตจะออกวีซ่าให้กับแรงงานต่างชาติรายใหม่ 1 รายก็ต่อเมื่อมีแรงงานต่างชาติรายเก่า 1 รายเดินทางออกจากคูเวต

ความเคลื่อนไหวล่าสุดถูกมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลคูเวตในการจำกัดจำนวนของชาวต่างชาติในประเทศที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนมีสัดส่วนสูงกว่า 2 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศที่มี 3.3 ล้านคน ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆของชาวคูเวตเจ้าของประเทศที่เริ่มเคลื่อนไหวต่อต้านชาวต่างชาติมากขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดระบุว่า จำนวนแรงงานต่างชาติในคูเวตเวลานี้มีมากกว่า 2 ล้านคน และส่วนใหญ่ทำงานในภาคเอกชนของคูเวต ขณะที่มากกว่า 90% ของชาวคูเวตทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ

Credit : http://www.manager.co.th/Around

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *