จีนทำได้!…ทางหลวงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์แห่งแรก

558000002248001ซินวาเน็ต–จีนเปิดหน้าใหม่ยุคอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางหลวงรุ่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของจีน ในอำเภอซิงซัน มณฑลหูเป่ย กำลังเปิดให้ยวดยานพาหนะวิ่งแล้วในต้นปี 2558 นี้ 

ทางหลวงแห่งนี้ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทางด่วนอี๋ปากับทางด่วนในซิงซัน ความยาว 10.5 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 440 ล้านหยวน แนวคิดการสร้างทางหลวงสายนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายป่าไม้ เจาะภูเขา ปกป้องระบบนิเวศวิทยา ในช่วง 4 กิโลเมตรนี้ ของทางหลวงเส้นนี้ มีหุบเขาโตรกลำธาร 4 แห่ง (ภาพ ซินหวา)

558000002248002

558000002248003

558000002248004

558000002248005

 

Credit : http://www.manager.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *