จีนแซงญี่ปุ่นแชมป์โผมหา’ลัยดังเอเชีย

EyWwB5WU57MYnKOuXxxBFp9tG5W4DQd6rTYDCe7198A5hoYdXgSKGv(ภาพ: timeshighereducation.co.uk)

ผลการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของทวีปเอเชียประจำปี 2558 ของ ไทม์ส ไฮเออร์ เอดูเคชั่น ซึ่งอ้างอิงจากผลสำรวจของปีที่ผ่านมาและเกณฑ์การพิจารณา 13 ข้อ อาทิ สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย งานวิจัยที่มีชื่อเสียง และภาพลักษณ์สากล เมื่อ 11 มิ.ย. ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยของจีนติดอันดับมากกว่าญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

กล่าวคือ มีมหาวิทยาลัยจีนติดอันดับทั้งหมด 21 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 แห่ง ขณะที่จำนวนมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่ติดอันดับมี 19 แห่ง ลดลงจาก 20 ในปีก่อนปี ส่วนมหาวิทยาลัยโตเกียวยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของทวีปเช่นเดิม ด้านนักวิชาการเผย ที่ผลเป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลจีนลงทุนด้านการศึกษาอย่างจริงจังและเปิดโอกาสให้กับนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นก็นิยมไปเรียนต่างประเทศมากขึ้น

ผลการจัดอันดับอื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อันดับ 3 มหาวิทยาลัยฮ่องกง อันดับ 4 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และอันดับ 5 มหาวิทยาลัยชิงหวา ส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับ ได้แก่ อันดับ 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอันดับ 91 มหาวิทยาลัยมหิดล

หากพิจารณาจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับของแต่ละประเทศพบว่า อันดับ 1 จีน (21 แห่ง) อันดับ 2 ญี่ปุ่น (19 แห่ง) อันดับ 3 เกาหลีใต้ (13 แห่ง) อันดับ 4 ไต้หวัน (11 แห่ง).

Credit : www.thairath.co.th

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *