ญี่ปุ่นเร่งรณรงค์ หลังสถิติฆ่าตัวตายยังสูง

EyWwB5WU57MYnKOuXq9IZwlEx0VOJeSrsk6JouEJJ4G3GPktb0JGFP

(ภาพ: AP)

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเริ่มโครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย เมื่อ 10 ก.ย. เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายสากลตามประกาศขององค์การอนามัยโลก โดยหน่วยงานรัฐบาลในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น จะจัดการประชุมวงเสวนา และส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบปะประชาชนตามโรงเรียน สถานีรถไฟ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 10-16 ก.ย. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 2 ภายในกลุ่มประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลก (จี 8) รองจากรัสเซีย ซึ่งเป็นอันดับ 1 ตามด้วยฝรั่งเศส สหรัฐฯ แคนาดา เยอรมนี อังกฤษ และอิตาลี

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่า สถิติผู้ฆ่าตัวตายทั่วญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยสถิติฆ่าตัวตายในปี 2557 มีจำนวน 25,427 ราย ลดลงจากสถิติ 30,000 ราย ในปี 2556 เป็นผลจากการรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายที่จริงจังต่อเนื่อง ขณะที่อายุเฉลี่ยของผู้ฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นอยู่ระหว่าง 15-34 ปี และวันที่เยาวชนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ 1 ก.ย. ซึ่งเป็นกำหนดเปิดภาคเรียนหลังวันหยุดยาวช่วงฤดูร้อน โดยในรอบ 42 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายในวันดังกล่าว 131 ราย ส่วนสถิติฆ่าตัวตายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิซัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2544 มีจำนวน 139 ราย.

Credit : http://www.thairath.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *