ธารน้ำแข็ง กัดโลกผิดรูป

EyWwB5WU57MYnKOuXocwCTYbh9OQyX3AJ6U9uGsVVhxNMwKMDURhPw

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ได้กล่าวเตือนชาวโลกว่า การละลายของธารน้ำแข็ง ที่จะทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น อาจจะทำให้ผืนแผ่นดินถูกกัดเซาะ จนถึงขนาดที่ผิดรูปผิดร่างไป

ขณะนี้ทวีปแอนตาร์กติกากำลังอุ่นขึ้น อุณหภูมิได้ขึ้นสูงเลยกว่าขีดน้ำแข็ง จนธารน้ำแข็งเคลื่อนตัวเร็วขึ้น การที่มันเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น ก็จะยิ่งกัดเซาะหุบผา และสร้างดินตะกอนให้ไหลลงมหาสมุทรมากขึ้น แผ่นดินที่ถูกกัดเซาะยิ่งจะหนุนให้ดินฟ้าอากาศที่ขั้วโลกผันแปรเร็วขึ้นอีก เกิดผลกระทบกับการประมง เขื่อน และการผลิตน้ำจืดตามภูเขา นักวิจัยได้พบว่า ธารน้ำแข็งในปาตาโกเนีย และที่คาบสมุทรแอนตาร์กติกา ได้เคลื่อนตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมในช่วงระยะเวลา 5 ปีมานี้ การที่มันเคลื่อนไปเร็วขึ้น ยิ่งทำให้เกิดการกัดเซาะบริเวณแอนตาร์กติกามากขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น และน้ำแข็งที่ละลายจะยิ่งทำให้ก้อนธารน้ำแข็งลื่นขึ้น เราได้พบว่าธารน้ำแข็งในแถบปาตาโกเนีย ได้กัดเซาะผืนแผ่นดินรุนแรงกว่าที่เกิดในแอนตาร์กติกกว่ากัน ระหว่าง 100 ถึง 1,000 เท่า.

Credit : http://www.thairath.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.