สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติคัดค้านอิสราเอลในประเด็นต่างๆ

#UN#สหประชาชาติต่อต้านอิสราเอลในหลายประเด็น : UNGA UNGA : สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติคัดค้านอิสราเอลในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การสร้างนิคมไปจนถึงการทำลายบ้านเรือนของชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง การขับไล่ครอบครัวปาเลสไตน์ออกจากอัลกุดส์ตะวันออก East al-Quds และการลิดรอนสิทธิในการรื้อที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติในหลายประเด็นอย่างแรก ดร.ริยาด อัล-มาลิกี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์ ยินดีกับการลงคะแนนแบบไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อสนับสนุนมติที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการที่สี่ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประณามอิสราเอลเกี่ยวกับการสร้างการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์และอัลกุดส์ที่ถูกยึดครองนอกจากนี้ยังประณามการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดหย่อนต่อชาวปาเลสไตน์และลูกๆ ของพวกเขา ตลอดจนการทำลายพื้นที่เกษตรกรรม ในการยึดดินแดนปาเลสไตน์เพื่อผนวกการตั้งถิ่นฐานของอิสราเอล สหประชาชาติได้อนุมัติมติแรงกดดันและต่อต้านการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลที่ผิดกฎหมายในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองและที่ราบสูงโกลานของซีเรีย ซึ่งเรียกว่าอิสราเอลเป็นรัฐผู้ก่อการร้าย United Nations : หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่งประณามอิสราเอลที่ตราหน้าอิสราเอลว่า ‘เป็นองค์กรผู้ก่อการร้าย และระบุว่านี่เป็นการปราบปรามประชาธิปไตยหรือภาคประชาสังคม และระบุว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกับองค์กรเหล่านั้นจากการทำงานของกลุ่มต่างๆ เช่น Declassified UK ซึ่งเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดเผยกิจกรรมของรัฐที่ลึกล้ำในสหราชอาณาจักร และบริการด้านความปลอดภัย และสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือสหราชอาณาจักรได้ร่วมมือกับ อิสราเอลระบุทั้งในแง่ของการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง แต่ยังรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและการขายอาวุธ แท้จริงแล้วสหราชอาณาจักรเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่เป็นอันดับสอง และอาวุธเหล่านั้นจำนวนมากส่งไปยังอิสราเอลสภาคองเกรสของสหรัฐฯ เพิ่งผ่านพ้นไป เพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มติใหม่ที่จะให้เงินช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลเป็นมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโดมเหล็กให้อิสราเอล และเสริมกำลังการป้องกัน ชาวปาเลสไตน์ 20,000 หลังคาเรือนในอัลกุดส์ที่ถูกยึดครอง มีความเสี่ยงต่อการถูกรื้อถอน เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์กล่าวกลุ่มฮามาสประณามสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลโดยทำเป็นมองไม่เห็น หลังเห็นฉันทามติของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของชาวปาเลสไตน์ในการตัดสินใจของยูเอ็นกลุ่มฮามาสยินดีกับการลงคะแนนอย่างท่วมท้นเพื่อสนับสนุนมติล่าสุดของสหประชาชาติที่สนับสนุนสิทธิของประชาชนปาเลสไตน์ในการตัดสินใจด้วยตนเอง.

sputnik news@Zulfigor Mahdi 12/11/2021

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *