อียูจับมือนาโต้ ต้านรัสเซีย ใช้จรวดหัวรบนิวเคลียร์ ข้ามทวีป

EyWwB5WU57MYnKOuXxv9rVKWzNyAIEeX5ZYPFwzS32rbt1rSdm45Vlภาพจาก : nato.int

สหภาพยุโรปจับมือนาโต้ ต้านรัสเซีย ใช้จรวดหัวรบนิวเคลียร์จำนวน 40 หัว ภายหลังประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ได้ประกาศก่อนหน้านี้ ชี้เป็นแผนที่เป็นอันตรายยิ่ง…

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2558 “บุญธง ก่อมงคลกูล” ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำประเทศเบลเยียม รายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ว่า เมื่อเวลา 17.44 น. สหภาพยุโรป (EU) และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมอย่างเป็นทางการภายหลังการพบปะหารือระหว่างนายเจนส์ สโตลเตนเบอร์ก เลขาธิการนาโต้กับนายฌองโคล๊ด จุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ณ สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 16 มิ.ย.นี้

จากนั้นได้แถลงการณ์ร่วมระบุว่า “สหภาพยุโรปและองค์การนาโต้ เป็นหุ้นส่วนที่มีความเป็นเอกภาพและความสำคัญท่ีจะแบ่งปันคุณค่าและยุทธศาสตร์ของผลประโยชน์ร่วมกัน เราทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันในการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ ความสามารถในการพัฒนาและให้การปรึกษาทางการเมืองอันจะช่วยสนับสนุนความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงระหว่างประเทศ ความร่วมมือของเรามีความสำคัญอย่างย่ิงยวดในการที่จะลดงบประมาณด้านการทหารของประเทศสมาชิก เราต้องกระชับศักยภาพของยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการทหารให้คุ้มค่างบประมาณ

เรารู้สึกยินดีกับความพยายามของพันธมิตรองค์การนาโต้และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในการที่จะเพิ่มพูนขีดความสามารถทางด้านการป้องกันประเทศ ทั้งนี้ เราขอสนับสนุนความร่วมมือและการกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของทั้งสององค์กรต่อไป การป้องกันตนเองที่เข้มแข็งของยุโรปจะสนับสนุนให้องค์กรนาโต้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในการนี้ เราคาดหวังว่า ที่ประชุมคณะมนตรีสหภาพยุโรปในเดือนมิ.ย.นี้ จะมีการพิจารณาตัดสินใจในประเด็นดังกล่าวต่อไป”

สำนักข่าวเอเอฟพี ได้รายงานเพิ่มเติมว่า นายเจนส์ สโตลเตนเบอร์ก เลขาธิการนาโต้ ได้กล่าวเตือนว่า การประกาศใช้จรวดหัวรบนิวเคลียร์จำนวน 40 หัว ตามที่ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสซียได้ประกาศก่อนหน้านี้นั้น เป็นแบบแผนของพฤติการณ์ที่เป็นอันตรายยิ่งของรัสเซีย

“การสำแดงแสนยานุภาพของรัสเซียโดยไม่มีเหตุผลรองรับ กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง และอันตรายอย่างยิ่ง” นายเจนส์ สโตลเตนเบอร์ก กล่าวภายหลังการแถลงข่าวร่วมกับนายฌองโคล๊ด จุงเกอร์ ประธาณคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ณ สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์

Credit : http://www.thairath.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *