ฮิวแมนไรท์ฯอัดยิวละเมิดสิทธิแรงงานไทย

EyWwB5WU57MYnKOuFM8UsaO3MtO9r1qQ3A9i8jFUcOVya9iotqMG53(ภาพ: AFP)

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. กลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนฮิวแมน ไรท์ วอช (เอชอาร์ดับเบิลยู) ในนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เผยแพร่รายงานว่าแรงงานไทย กว่า 25,000 คน ที่เดินทางไปทำงานด้านเกษตรกรรมในอิสราเอล กำลังประสบปัญหาละเมิดสิทธิ ต้องเผชิญความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ทำงานเกินเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังได้รับเงินค่าตอบแทนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเอชอาร์ดับเบิลยูขอเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมทำการปราบปรามบรรดานายจ้างที่ละเมิดสิทธิฯ

ทั้งนี้ รายงานความยาว 48 หน้า จัดทำขึ้นจากการสุ่มสัมภาษณ์แรงงานไทย 173 คน จากชุมชนเกษตรกรรม 10 แห่งทั่วอิสราเอล โดย ทุกคนต่างระบุในทำนองเดียวกัน ถูกนายจ้างบังคับให้ทำงานเกินเวลาและได้รับเงินเดือนต่ำกว่ามาตรฐาน ที่อยู่ที่จัดให้ก็ไม่เหมาะสม ทั้งยังถูกขัดขวางหากพยายามจะเปลี่ยนนายจ้าง ซึ่งรายงานฉบับนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลขององค์กรอิสระอิสราเอลเวิร์คเกอร์ส ฮอทไลน์ ที่ระบุว่าภาคเกษตรกรรมอิสราเอล กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการละเมิดกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจอิสราเอลที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ยังคงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ.

Credit : http://www.thairath.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *