เปิดใช้งานเพียง 4 เดือน นักท่องเที่ยวใช้ e-visa เข้าพม่าแล้วกว่า 30,000 คน

MYANMAR-POLITICS-CONSTITUTION-OPPOSITIONนักท่องเที่ยวยืนเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหน้าสำนักงานใหญ่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของนางอองซานซูจี หัวหน้าฝ่ายค้านพม่า ในนครย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 รายงานของทางการพม่าระบุว่า นับตั้งแต่พม่าเปิดให้บริการ e-visa เมื่อเดือนก.ย. 2557 มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ e-visa เดินทางเข้าประเทศแล้ว 31,000 คน.– Agence France-Presse/Soe Than Win.

ซินหวา – พม่าได้เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ e-visa ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาแล้วรวมทั้งหมด 31,000 คน หลังพม่าเปิดใช้งานระบบดังกล่าวครั้งแรกเมื่อเดือน ก.ย. 2557 ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นพม่า

นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ e-visa เข้าพม่าเป็นจำนวนมากที่สุดคือ สหรัฐฯ รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวจากอังกฤษ และญี่ปุ่น และจนถึงปัจจุบัน พม่าอนุญาตนักเดินทางจาก 100 ประเทศ และเขตแดนเข้าประเทศได้ด้วยการใช้ e-visa

พม่า ได้ลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับบรูไน อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และอยู่ในระหว่างการเจรจากับมาเลเซีย และสิงคโปร์

ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนพม่ารวมทั้งหมด 3.05 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5 จาก 2.04 ล้านคน ในปี 2556 และจากจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศในกลุ่มสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ถึงร้อยละ 70 และทางการพม่าตั้งเป้าที่จะดึงนักท่องเที่ยวเยือนประเทศให้ได้ 5 ล้านคนในปีนี้

ภาคการท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ประเทศถึง 1,140 ล้านดอลลาร์ ในปี 2557 ทำลายสถิติรายได้ของปีก่อนหน้า ที่ 914 ล้านดอลลาร์.

Credit : http://www.manager.co.th/IndoChina/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.