‘ไทยรัฐ’ เปิดปฏิบัติการลงพื้นที่รายงานข่าวแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เนปาล

EyWwB5WU57MYnKOuFtMth8uGmzzF5MUQJTKvAP7GeSn2Ut7t0ZUTD1คุณถิรายุทธ เพ็ชรรัตนมุณี ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบออกอากาศ ไทยรัฐทีวี

ไทยรัฐทีวี ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เพื่อยกระดับการนำเสนอข่าวที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายถิรายุทธ เพ็ชรรัตนมุณี ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออกอากาศ ไทยรัฐทีวี เปิดเผยว่า ไทยรัฐทีวีได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศเนปาลเป็นชุดที่สอง หลังจากที่วานนี้ได้มีการส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดที่สองที่จะลงพื้นที่ในวันนี้ ประกอบด้วย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออกอากาศ/เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่ายทางอากาศ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกับไทยรัฐทีวี

NjpUs24nCQKx5e1DISrt3vIUbzo3X2SIFHIFwWTaUaMสัมภาระการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณดาวเทียมร่วมกับ บริษัทไทยคมฯ

 

โดยภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ชุดนี้ คือ การเข้าไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานผ่านการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายดาวเทียมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของไทยคม นำเสนอข่าวอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

นอกจากนั้นแล้ว สามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในกรณีที่ต้องการติดต่อเผยแพร่ข้อมูลสื่อสาร ซึ่งระบบการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จนถึงขณะนี้เป็นไปอย่างค่อนข้างลำบาก การเข้าไปตั้งศูนย์ประสานงานติดต่อสื่อสารในครั้งนี้ ก็สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ค่อนข้างมาก

NjpUs24nCQKx5e1DISrt3vIUbzo3X2VQlyXg5r9BO2Eนายเจษฎา เนตรดุลย์ วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)

 

ด้าน นายเจษฎา เนตรดุลย์ วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภารกิจครั้งนี้ว่า หน้าที่สำคัญคือ การติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เพื่อออกอากาศสัญญาณ การถ่ายทอดสดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเข้าไปติดตั้งระบบสัญญาณการสื่อสารดังกล่าว ทั้งในพื้นที่สถานทูตไทยในประเทศเนปาลและอินเดีย 2 จุด ซึ่งวันแรกที่ไปถึงจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือการติดต่อสื่อสารทันที เพื่อให้สามารถเชื่อมสัญญาณการออกอากาศให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

NjpUs24nCQKx5e1DISrt3vIUbzo3X2NpNn5eungnOYEทีมงานพร้อมออกเดินทาง

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดที่สองจากไทยรัฐทีวีและพันธมิตร จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นเวลาทั้งหมด 7 วัน เพื่อประเมินสถานการณ์ภายในพื้นที่ และไม่ให้กระทบกับปัญหาสาธารณูปโภคหลักที่ขาดแคลนอยู่ ขณะนี้ด้วย.

NjpUs24nCQKx5e1DISrt3vIUbzo3X2QZPAy4NRMEtgzสัมภาระชุดใหญ่หลายร้อยกิโลกรัมขณะลำเลียงขึ้นเครื่องบิน

Credit : http://www.thairath.co.th/content

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *