In Pics : ภูเขาไฟซีนาบุงระเบิดรอบใหม่ร่วม 50 ครั้งบนเกาะสุมาตรา พ่นก๊าซร้อนสูงเสียดฟ้า ลาวาไหลไกล 2.5 กม.

The Week That Was In Asia Photo Gallery

เอพี – ภูเขาไฟซีนาบุงบนเกาะสุมาตราทางตะวันตกของอินโดนีเซียเกิดระเบิดในวันพุธ(10)ที่มีการระเบิดไม่ต่ำกว่า 50 ครั้งพ่นก๊าซร้อนสูง และมีลาวาร้อนไหลจากปากปล่องไกลถึง 2.5 กม.รัฐบาลท้องถิ่นอินโดนีเซียขอให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เข้าใกล้เขตอันตราย ยังไม่มีรายงานความเสียหายในเบื้องต้น

วันนี้(10)ภูเขาไฟซีนาบุงที่มีความสูงราว 2,600 ม. บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเกิดระเบิด รัฐบาลท้องถิ่นอินโดนีเซียสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ออกห่างจากเขตอันตราย หรือ 7 กม.ห่างจากภูเขาไฟซีนาบุง และในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย

ภูเขาไฟซีนาบุงเป็นต้นเหตุทำให้จากาตาร์ต้องออกประกาศเตือนฉุกเฉินขั้นสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

“ลาวาร้อนนั้นดูมีจำนวนมากขึ้นอย่างไม่คงที่” ซูโรโน (Surono) หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์กล่าว และเสริมว่า ทั้งลาวาหินร้อนและก๊าซร้อนอาจเป็นอันตรายต่อชาวบ้านในพื้นที่ได้ตลอดเวลาได้ส่งก๊าซร้อนและเถ้าร้อนออกมาไกลกว่า 500 ม.ตั้งแต่วันจันทร์(8) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสังเกตการณ์ระบุวัน เฉพาะในเช้าวันพุธ(10) ภูเขาไฟซีนาบุงระเบิดไปแล้วร่วม 50 ครั้ง แต่ยืนยันว่าชาวอินโดนีเซียที่อาศัยรอบนอกของเขตอพยพภูเขาไฟแห่งนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บ

ทั้งนี้เอพีรายงานในวันพุธ(10)ว่า ภูเขาไฟซีนาบุงบนเกาะสุมาตราเหนือเป็น 1 ในบรรดาภูเขาไฟอินโดนีเซียจำนวน 130 แห่งที่ยังคงมีการปะทุอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟมรณะ (Ring of Fire) ในมหาสมุทรแปซิฟิก

Credit : http://manager.co.th/Around

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *