ระยอง-เปิดงานระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง

พาณิชย์ระยอง จับมือหอการค้าระยอง จัดงาน “โครงการระยอง ซื้อระยอง เพื่อคนระยอง” ลงนามจับคู่ธุรกิจพร้อมจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมกำลังซื้อในประเทศ

ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาระยอง อ.เมืองระยองนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และนางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเปิดงาน“โครงการระยอง ซื้อระยอง เพื่อคนระยอง” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค.60 นี้  โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามจับคู่ธุรกิจแบบBusiness Matching และจับคู่ธุรกิจลักษณะ Consumer Fair และการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จ.ระยอง

ทั้งนี้การจัดงาน “โครงการระยอง ซื้อระยอง เพื่อคนระยอง” ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการค้าระหว่างกัน  รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และกำลังซื้อในประเทศด้วย ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของ จ.ระยองอีกด้วย..

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *