ระยอง-เปิดศูนย์เกษตรชีวภาพชูท่องเที่ยว

ระยอง-เปิดศูนย์เกษตรชีวภาพชูท่องเที่ยว

จังหวัดระยองนำร่องเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ ในสวนท่องเที่ยวของเกษตรกร หลังผลการวิจัยประสบความสำเร็จพร้อมต่อยอดชูการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ

ที่สวนยายดา เจ๊บุญชื่น ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ  โดยมี นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้าย มี นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพงนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท.ระยองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยนิสิต และผู้บริหารโรงเรียนวัดยายดา กลุ่มเกษตรกร ตำบลตะพง และชาวบ้านร่วมในพิธี

dsc09702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยการพัฒนาระบบการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง”โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กิจกรรมในโครงการวิจัยจะเน้นการเอาองค์ความรู้ที่ นางบุญชื่น และนายมานัด โพธิ์แก้ว เจ้าของสวน และคณะเคยทำโครงการวิจัย “การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง” ปี2549มาดำเนินการพัฒนาเป็นสื่อและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรูู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม

file3

ทางด้านนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท.ระยอง กล่าวว่า ที่เขายายดา มีสวนท่องเที่ยวที่เข้าร่วมในส่วนของการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี มีอยู่หลายสวน  โดยเฉพาะที่สวนเจ๊บุญชื่น และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดเป็นศุนย์เรียนรู้เกษตรชีวิภาพ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้ว จะมีกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งหลายอย่างสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักทอ่งที่ยว เข้ามา ก็จะได้ศึกษา วิถีชิวิตของเกษตรกร เช่น ตื่นเช้าได้ไปเก็บผักมาปรุงอาหาร ได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายบนเขายายดา  ได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ เหมาะกับสุขภาพ มากขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากและยังเป็นการส่งเสริมด้านทอ่งเที่ยวของระยองได้เป็นอย่างดี……………..00000000000000000000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *