วัฒนธรรม จ.ระยอง จับมือ อบต.ตะพง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่หน้า อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานปล่อยขบวนรถราง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในในมิติศาสนา จ.ระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรม จ.ระยอง และ อบต.ตะพง มีนางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรม จ.ระยอง และนายทวีป กระจ่าง นายก อบต.ตะพง ร่วมโครงการฯ โดยเส้นทางแสวงบุญดังกล่าว จะนำผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ เยาวชน จำนวน 100 คน เข้าสักการะกราบไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง มีวัดลุ่มฯ วัดป่าประดู่ หอพระพุทธอังคีรส และพระเจดีย์กลางน้ำ

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงมิติทางศาสนาเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าลัษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ได้ร่วมมีบทบาทเป็นเจ้าของบ้านที่ดี เพื่อให้เส้นทางแสวงบุญเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเชิงศาสนาต่อไป..

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.