ศรชล.เขต 1 จัดประชุมหารือแผนดำเนินการปฏิบัติงาน ประจำปี 59 เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้แก่หน่วยงานหลัก

t20151202095927_64441

ศรชล.เขต 1 จัดประชุมหารือแผนดำเนินการปฏิบัติงาน ประจำปี 59 เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้แก่หน่วยงานหลัก พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงาน อุปสรรค ข้อขัดข้องจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 58 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล.เขต 1) เป็นประธานการประชุมสร้างความคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในศรชล.เขต 1 โดยมีผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ ศรชล.เขต 1 เข้าร่วมประชุม

พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้แก่หน่วยงานหลัก โดยมีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.การบูรณาการ ด้านการข่าว ระบบตรวจการ เฝ้าตรวจ ติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจน์ทราบ โดยให้สามารถแสดงผลการปฏิบัติได้ที่หน่วยปฏิบัติการหลักของ ศรชล.ทุกหน่วยงาน 2. เตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้าง ศรชล. จากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ 3. ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่ง การประมงและการท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงให้มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

รวมทั้งยังเป็นการรับทราบแผนการดำเนินงาน อุปสรรค ข้อขัดข้องจากผู้แทนหน่วยงานดังกล่าว และยังเป็นการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 อีกด้วย…

t20151202095933_64443 t20151202095933_64442

วฐิต กลางนอก/ข่าว

Credit : http://pr.prd.go.th/rayong

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *