Recent Posts

คลังยึดแอร์พอร์ตลิงก์ ล้างหนี้/ยืดเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า รัฐบาลกำลังผลักดันก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้วงเงินลงทุน 2.27 ล้านล้านบาท

Read More »