Recent Posts

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(1) พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(2) นายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำสิ่งของและเงินบริจาคไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง โดยอบจ.ระยอง เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย รับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า หมอน ผ้าห่ม เป็นต้น ซึ่งสามารถบริจาคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 20.00 …

Read More »

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยุคใหม่ก้าวทัน Trend การค้า

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยุคใหม่ก้าวทัน Trend การค้าพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมากด้วยความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อชี้ช่องการขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของคุณกับโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลภายใต้ชื่องาน “Expert – Export ชี้ทางรอดธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สัมมนาหัวข้อ ชี้ทางรอดธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้ารู้ลึก รู้ซึ้ง รู้แล้วรอด…รอด…ทุกการเตรียมธุรกิจการค้าต่างประเทศรอด…ทุกมาตรฐานสินค้าส่งออกรอด…ทุกอุปสรรคการค้ารอด…ทุกโอกาสการค้าในตลาดโลกรอด…ทุก SME สู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต Pain Point ของผู้ประกอบการไทย รุกตลาดใหม่ ขยายตลาดต่างประเทศตรงกลุ่มเป้าหมาย แชร์ริ่งประสบการ์ตรงจากเจ้าของแบรนด์ส่งออกชั้นนำ คลินิกให้คำปรึกษาข้อมูลการค้าต่างประเทศแบบครบวงจร …

Read More »

“อบจ.ระยอง เฮ!!!! ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเลิศ..พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.แล้ว”

“อบจ.ระยอง เฮ!!!! ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเลิศ..พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.แล้ว” เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read More »