เทศบาลตำบลทับมา นำจิตอาสากำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการ”จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”

เทศบาลตำบลทับมา นำจิตอาสากำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการ”จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 มิ.ย.ที่บริเวณคลองทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ”จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในงานเทศบาลตำบลทับมา ยังได้ลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลรักษา พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะด้วย


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ โดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดกวางเส้นทางไหลของน้ำตลอดแนวคลองทับมา เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และไม่ให้คลองตื้นเขิน ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งผักตบชวาและวัชพืชที่นำขึ้นมากำจัดดังกล่าว จะได้นำไปทำปุ๋ยหมักแจกจ่ายประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป….

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *