เกาหลีใต้คุมเข้ม “ไวรัสเมอร์ส” – มีผู้ติดเชื้อ 35 คน เสียชีวิตแล้ว 2 คน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์สในเกาหลีใต้ ว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 35 คน เสียชีวิตแล้ว 2 คน โดยที่ในระยะแรกจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนมากติดเชื้อจากผู้นำเชื้อรายที่ 1 แต่ล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วย 3 ราย ติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อรายที่ 14 และ 16 แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยรายที่ 1 เริ่มเป็นพาหะนำโรค ทั้งนี้ มีผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อและถูกกักบริเวณถึง 1,300 คน กระจายอยู่ในกรุงโซล นครแดจอน จังหวัดคยองกี จังหวัดชุงชองใต้ และจังหวัดชุงชองเหนือ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ที่ระดับ 2 จาก 4 ระดับ กระทรวงสุขภาพและสวัสดิการของเกาหลีใต้และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งเกาหลี วางแผนรับมือการแพร่ระบาดโดยตรวจสอบสถานการณ์รายวัน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการแพร่ระบาดในต่างประเทศ ยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดให้เข้มงวดขึ้นบริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานพยาบาล และห้องแล็บ แจกจ่ายอุปกรณ์การตรวจสอบการติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดการประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

1433423451_930586-01-02

นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้จัดตั้งศูนย์บัญชาการวางแผนและควบคุมสถานการณ์ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์ส โดยกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แก่ บุคคลอายุ 50 ปีขึ้นไป และคนไข้ที่มีโรคเรื้อรังและภูมิต้านทานต่ำ สำหรับสถานการณ์ทั่วไป โรงเรียนกว่า 544 แห่งในกรุงโซล จังหวัดคยองกี จังหวัดชุงชองใต้ และจังหวัดชุงชองเหนือ ประกาศปิดชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน แม้ว่าจะยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดนอกสถานพยาบาล ในขณะที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์โซลแกรนด์ปาร์ก ในย่านกวาชอน กรุงโซล ได้แยกอูฐ 2 ตัวออกจากสัตว์อื่นและส่งตัวอย่างไปให้สถาบันวิจัยแห่งสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบว่ามีการติดเชื้อไวรัสเมอร์สหรือไม่

Credit : http://www.khaosod.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *