แจงข้อเท็จจริง “กุรบาน” ในวันตรุษ “อีดิ้ลอัฏฮา”

EyWwB5WU57MYnKOuXq6mgp9i4rO8GXiIyzXkwcEm3eRO0xfcKGqEWZ

(ภาพจาก : AP)

ตามที่ นสพ.ไทยรัฐรายงานข่าวจากเอเอฟพีเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2558 ว่า พ่อค้าล้างหน้าอูฐขณะรอให้คนมาซื้อที่ตลาดค้าสัตว์เมื่อ 20 ก.ย. ก่อนถึงเทศกาลอีดิ้ลฟิตรี หรือเทศกาลบูชายัญ ซึ่งหมายถึงสิ้นสุดการถือศีลอดรอมฎอน ซึ่งคลาดเคลื่อนจากบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม กรณีดังกล่าวมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติชี้แจงว่า วันอีดิ้ลฟิตรีหรือวันที่สิ้นสุดการถือศีลอดให้กระทำในช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปี ซึ่งปีนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ส่วนวันอีดิ้ลอัฏฮานั้น จะตรงกับวันที่ 10 ซุลฮิจญะฮฺ (เดือนปฏิทินอาหรับ) จะมีการเชือดสัตว์พลี (กุรบาน) จึงไม่ได้เรียกว่าวันอีดิ้ลฟิตรี แต่ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติคือวันอีฏิลอัฎฮา คือวันที่ 24 ก.ย.2558

การเชือดสัตว์พลี (กุรบาน) ในช่วงวันอีดิ้ลอัฏฮา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสวงหาความเมตตาจากพระเจ้า อันเนื่องมาจากการที่ผู้เชือดสัตว์ได้ทำการแจกจ่ายเนื้อสัตว์ที่เชือดให้กับเพื่อนบ้านและประชาชนในหมู่บ้านที่มีความขัดสน เป็นความเอื้อเฟื้อแก่คนยากไร้และคนที่ขัดสน และเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในสังคมมุสลิมให้เกิดความมั่นคงเหนียวแน่นอันเนื่องจากการได้รับมอบอาหารที่ดีให้แก่กัน การบูชายัญจึงเป็นการกระทำ ที่ผิดต่อหลักการศาสนาอิสลาม และคำสั่งของพระเจ้าในคัมภีร์อัลกุรอานไม่มีคำสอนให้มนุษย์เชื่อเรื่องเทพเจ้าและการเชือดบูชายัญแต่อย่างใด.

Credit : http://www.thairath.co.th/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *