Recent Posts

จังหวัดระยอง เปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ร่วมพิธีเปิดงานฯ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ยังได้โชว์เมนูทอดทุเรียน จำนวน 300 กก.แจกจ่ายผู้เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม เช่น ประกวดผลไม้ ประกวดหนุ่มสาวชาวสวน แข่งขันกินผลไม้ การจำหน่ายผลไม้จากชาวสวน จำหน่ายอาหารถิ่นสินค้าโอทอปจาก 8 อำเภอ กว่า 120 ร้าน …

Read More »

EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็น“เมืองอัจฉริยะน่าอยู่” เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จังหวัดระยอง มี น.ส.พจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ประธานกำกับโครงการออกแบบฯ นายศุภชัย รักพานิชมณี รองผู้จัดการโครงการออกแบบฯ ดร.วีระชัย นาควิบูลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชดเชยโครงการออกแบบฯ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น มีหัวข้อสนทนา เช่น การนำเสนอความเป็นมาของแผน EEC นำเสนอผลการศึกษาออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในเรื่อง การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ …

Read More »

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB มองเห็นศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB ได้ไปจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จังหวัดระยอง จำนวน 120 ราย ภายใต้ชื่องาน “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออนทัวร์” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว น.ส.สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า SMEs ธนาคาร TMB กล่าวว่า …

Read More »