Recent Posts

สคบ.ระยอง ตรวจการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สคบ.ระยอง ตรวจการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำที่มีลักษณะแรงอัดกระแทกในกระบอกสูบโดยตรง เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำ หรือปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตามร้านจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกในกระบอกสูบโดยตรง เนื่องจากแรงดันส่งผลอันตรายต่อร่างกาย   ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง   จะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน …

Read More »

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้านพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ระยอง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้านพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ระยอง ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกับ จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน และกลุ่มผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน ประจำปี 2562 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ณ พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ จ.ระยอง โดยกิจกรรมในปีนี้ จัดให้มีการแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ชมวิถีชีวิต ตีไก่ กัดปลา หมากรุก ลองลิ้มชิมรส อาหารพื้นบ้านป่าชายเลน   วันที่ 2 เมษายน …

Read More »

พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง

จิตอาสาจังหวัดระยอง พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังสามพญา” เตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีพระบรมราชาภิเษก เมื่อเวลา14.00 น.วันที่ 29 มี.ค.62 ที่วัดละหารไร่ ม.8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังสามพญา” ภายในวัดละหารไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้ดูสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ โดยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังสามพญา” เป็น 1 ในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 107 แห่งที่มีในประเทศ เดิมเป็นวังลึกมีปลาอาศัยชุกชุม น้ำใสและมีความเย็นอยู่ตลอดเวลา รอบๆ …

Read More »