Recent Posts

ททท.ระยอง ชูซีฟู้ด สดพร้อมเสิร์ฟ ชวนสายกินมาระยอง กระตุ้นท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม

ททท.สำนักงานระยอง นำสื่อมวลชนสำรวจชุมชนประมงเรือเล็ก ตลาดปลา แหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านกาแฟเก๋ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมระยองซีฟู้ดมันธ์ (Rayong Seafood Month) ภายใต้แคมเปญ “สดพร้อมเสิร์ฟ : Rayong’s Sea to Table” ช่วง Green Season ตลอดเดือนสิงหาคม 2562 นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่าจากข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยองตลอดทั้งปีที่ผ่านๆ มาเราจะเห็นว่าในไตรมาส 3 ของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝนหรือ Green Season จะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดระยองน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่นๆ พบว่ามีผู้เยี่ยมเยือน 1,546,297 คน (+4.92%) อัตราการเข้าพักเฉลี่ย …

Read More »

อาจารย์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบวิธีบำบัดสารหนูโดยใช้ชีววิธีด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ท้องถิ่น ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดิน ฐิติรัตน์ เดชพรหม

“สารหนู” เป็นสารที่พบได้ในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบของดิน หิน และแร่ต่างๆ มีรายงานการตรวจพบปริมาณสารหนูเกินเกณฑ์มาตราฐานบริเวณแหล่งน้ำใต้ดินในประเทศไทย การปนเปื้อนนั้นเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทำเกษตรกรรม และการทำเหมืองแร่ เมื่อมนุษย์ได้รับสารหนูปริมาณมากจะก่อให้เกิดอาการเฉียบพลัน เช่น ท้องเสีย อาเจียน มึนเมา ตาพร่ามัว เป็นต้น แต่หากได้รับปริมาณน้อยและมีระยะเวลานานจะก่อให้เกิดอาการพิษเรื้อรัง เช่น เกิดอาการที่ผิวหนัง เกิดโรคมะเร็ง และเสียชีวิตได้ในที่สุด ซึ่ง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการจัดอันดับให้สารหนูเป็นสารอันตรายใน 10 อันดับแรก โดยกำหนดให้คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภคไม่ควรมีสารหนูปนเปื้อนเกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จากปัญหาดังกล่าวทำให้ อาจารย์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Read More »

จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ยาแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยอง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เรือนจำกลางระยอง เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดระยอง มีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ ภายในงานมีกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ยา …

Read More »