Breaking News

Recent Posts

จิตอาสาระยอง แรลลี่ทีม..ฮิ จัดกิจกรรมแข่งแรลลี่การกุศล

จิตอาสาระยอง แรลลี่ทีม..ฮิ จัดกิจกรรมแข่งแรลลี่การกุศล หาเงินรายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.บ้านค่าย เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 2 มิ.ย.ที่บริเวณปั๊มพีทีที ออโต้ วัน สี่แยกเนินสำลี อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยรถรถยนต์และผู้ร่วมแข่งขันในรายการแรลลี่การกุศล”ขับชิลล์ -มอบของให้โรงพยาบาล” เพื่อเป็นการหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยเส้นทางมาบตาพุด-บ้านชะวึก-บางบุตร-โรงพยาบาลบ้านค่าย ซึ่งจัดขึ้นโดยจิตอาสาระยอง แรลลี่ทีม..ฮิ โดยมีนายศรรชัย สอนเกิดสกุล ประธานจัดงานฯ ร่วมแข่งขัน และมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นายศรรชัย สอนเกิดสกุล ประธานจัดงานฯ กล่าวว่า กิจกรรมแข่งแรลลี่การกุศล หาเงินรายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.บ้านค่าย จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 10 …

Read More »

จังหวัดระยอง รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความสะอาดตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดระยอง รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความสะอาดตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พ.ค.ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้นำจิตอาสาจากทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรแถบสีบริเวณขอบทาง เกาะกลางถนน และสะพานตลอดแนวถนนสุขุมวิท ตั้งแต่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัด ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ไปจนถึงหน้ากองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 …

Read More »

พม. ระยอง อบรมเยาวชนนักเรียน

พม.ระยอง เปิดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยป้องกันภัยยาเสพติด เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 พ.ค.ที่โรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยป้องกันภัยยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง(พม.)และสำนักงานปกครองจังหวัดระยอง มีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดภายใต้แนวความคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในการดำรงชีวิตและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป……  

Read More »