Recent Posts

ปรับบ้านแต่งเมือง หนึ่งในนโยบายของนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง

ปรับบ้านแต่งเมือง หนึ่งในนโยบายของนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เทศบาลนครระยอง โดยสำนักช่าง ( ส่วนช่างสุขาภิบาล ) ดำเนินการ ดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนราษฎร์บำรุงซอย 15 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ 1. ถนนบางจาก ซอย 14 ขนาดราง 0.40 เมตร ได้ความยาว 220 เมตร 2. ถนนบางจาก ซอย 15 (และซอยตัด) ขนาดราง 0.40 เมตร ได้ความยาว 500 เมตร …

Read More »

เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดโครงการตลาดวิถีไทย ครั้งที่ 3 เขตที่ 1 ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดโครงการตลาดวิถีไทย ครั้งที่ 3 เขตที่ 1 ประจำปี 2566 . ที่ลานด้านข้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ตึกM) เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้จัดพิธีเปิดโครงการตลาดวิถีไทย ครั้งที่ 3 เขตที่ 1 ประจำปี 2566 มีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ตัวแทนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการตลาดวิถีไทยในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตอาหารคาว-หวาน …

Read More »

“เพื่อนชุมชน” นำร่องบริหารจัดการคุณภาพน้ำและดูแลสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ “เพื่อนชุมชน” นำร่องบริหารจัดการคุณภาพน้ำและดูแลสิ่งแวดล้อม  สร้างจิตสำนึกชุมชนใช้ถังดักไขมันในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม   นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า จากการลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่างสมาคมเพื่อนชุมชนกับทุกภาคส่วน  โครงการ “บูรณาการจัดการปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ (คลองน้ำหู) พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง”  เป็นโครงการที่ต้องจัดทำเร่งด่วนและต่อเนื่อง  โดยปีนี้ (พ.ศ. 2566) สมาคมฯ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน” มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวม 60 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำเสียจากชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  เสริมสร้างจิตสำนึก พร้อมให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองน้ำหู ตำบลทับมาและพื้นที่ข้างเคียง …

Read More »