Recent Posts

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวกับนายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาว์เวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Read More »

“อบจ.ระยอง จับมือกับ ม.บูรพา และสมาคมเพื่อนชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

Read More »

พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณพระเจดีย์กลางน้ำ

พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณพระเจดีย์กลางน้ำเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Read More »