Recent Posts

อบจ.ระยอง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23

อบจ.ระยอง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 โดยมีนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ …

Read More »

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นผู้กล่าวรายาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน,ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดรห้วยมะหาด จุดที่ดำเนินการคือบริเวณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์หลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ หมู่ 7 ตำบลบ้านฉาง โดยวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำและการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภาพ/ข่าว : วิศว

Read More »

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัด อบจ.ระยอง

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัด อบจ.ระยอง ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 วันที่่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยกอง ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งการประชุมคณะผู้บริหารได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้แต่ละกองและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด …

Read More »