Recent Posts

พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณพระเจดีย์กลางน้ำ

พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณพระเจดีย์กลางน้ำเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Read More »

อบจ.ระยองจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.ระยองจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564

Read More »

น้ำพระทัยพระราชา

สวนสาธารณเพื่อประชาชน!!!ภาพจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 บนพื้นที่ 279 ไร่ บนพื้นที่สนามม้านางเลิ้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานให้กับพวกเราชาวไทย

Read More »