Recent Posts

ภาพบรรยากาศโครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง“

ภาพบรรยากาศโครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง“ วันที่ 3 เมษายน 2567 โครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เผยแพร่ศิลปะการประกอบอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระยอง ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดระยอง ซึ่งภายในการจัดงานได้จัดกิจกรรม การแข่งขันการตำ”น้ำพริกกะปิของดีระยอง”กิจกรรมการออกร้านอาหารพื้นถิ่นระยอง กิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นถิ่นระยอง โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-8 เมษายน 2567 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์อบจ.ระยอง

Read More »

พิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

พิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการอบจ.ระยอง, นายจรัญ ความเพียร เลขานุการอบจ.ระยอง ,นายสุริยะ ศิริวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง กองสาสารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น …

Read More »

ชาวบ้าน บ้านโพธิ์ เฮ

ชาวบ้านบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราเฮ ศาลปกครองระยอง ตัดสินเพิกถอนสร้างท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ชอบโดยกฎหมาย หลังชาวบ้านต่อสู้มาร่วม 11 ปี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เม.ย.ที่ศาลปกครองระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายอัมรินทร์ สายจันทร์ ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านในนาม ‘สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน’ ที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ และโกดังสินค้า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 29 ต.ค.56 โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีรวม 16 คน ซึ่งในวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้นัดตัดสินพิพากษา นายอัมรินทร์ สายจันทร์ ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้มาฟังคำตัดสินกรณีชาวฟ้องศาลปกครองสูงสุด ให้เพิกถอนใบอนุญาตสร้างท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา …

Read More »