Recent Posts

ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะกรรมการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2564วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2564 เข้าตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โดยมีนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายธงชัย มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกมล ชุ่มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาข่าวจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม+10 …

Read More »

“ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ New Normal ประจำปี 2564″

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเนินพระ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมงานสืบสานประเพณี “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ New Normal ประจำปี 2564 ” ในระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง “ร่วมห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ล่องเรือชมแม่น้ำ ชม แสง สี เสียง อาหารโบราณ ลานวัฒนธรรม ของดีเมืองระยอง”***กิจกรรมเพิ่มเติมและกำหนดการภายในงาน จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเร็วๆนี้ครับ*** ร่วมแบ่งปันข่าวสาร จากเพจ อบจ. ระยอง

Read More »

นักการทูตอิหร่านชี้สหรัฐทำสงครามตัวแทนในอัฟกานิสถานโดยใช้ไอซิส ISIL Al Qaeda

นักการทูตอิหร่านชี้สหรัฐทำสงครามตัวแทนในอัฟกานิสถานโดยใช้ไอซิส ISIL Al Qaedaทูตพิเศษของประธานาธิบดีอิหร่านประจำอัฟกานิสถานกล่าวว่าสหรัฐฯ ได้ย้ายผู้ก่อการร้ายไอซิสจากซีเรียอิรัก ISIL Al Qaeda หลายร้อยคน

Read More »