Recent Posts

ค้นหาสุดยอดบาริสต้า ในงาน Pattaya Hospitality Show 2019

ภาพบรรยากาศ การแข่งขัน ที่กำลังดำเนินอยู่ในงาน Pattaya Hospitality Show 2019 ซึ่งทางบอนกาแฟ ได้เป็น Sponser หลักในการแข่งขัน และร่วมเป็น Judge ในการตัดสินครั้งนี้ด้วยค่ะ สามารถพบกับเรา 🔸BONCAFE🔸 พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มกาแฟ และอื่นๆ ทั้งเมนูร้อน เย็น ได้ที่บูธ 02และ Chef’s Lounge ค่ะ ณ รร.ดุสิตธานีพัทยา 22 สิงหาคม 2562 โดยงาน Pattaya Hospitality Show 2019  จัดขึ้น ในวันที่ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ที่ รร.ดุสิตธานีพัทยา และ …

Read More »

โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คุณ เจริญชัย ประเทืองสุขศรี ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ (ติวฟรีกับเพื่อนชุมชน) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้กล่าวแสดงความ ร่วมมือและแสดงความยินดี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมาะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้กล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ ณ. ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยในงานเพื่อนชุมชนติวเตอร์ (ติวฟรีกับเพื่อนชุมชน) จะได้พบกับติวเตอร์ชั้นนำพร้อมเทคนิคการจำและการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัย …

Read More »

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 4 จุดในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 4 จุดในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด เพื่อให้บริการประชาชนและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายประสาน บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายกิตติพงศ์ อุตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ นายกิตติพงศ์ อุตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง …

Read More »